TOP

รหัส : 62F009 - ที่ดินเปล่า โครงการธนภูวิลล่า หัวหิน

รหัส
62F009
รายละเอียด
ที่ดินเปล่า โครงการธนภูวิลล่า หัวหิน
ประเภท
ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส3ก.9055
เนื้อที่
99 ตร. วา
ที่ตั้ง
โครงการธนภูวิลล่า ถนนหนองพรานพุก-หัวหิน (ปข.2043) ตำบลทับใต้
พิกัด
12.540250,99.904968
วันที่ประกาศ
12.06.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2