TOP

รหัส : 63B041 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ติดซอยชาดา แยกจากถนนรัตนกิจ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

รหัส
63B041
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ติดซอยชาดา แยกจากถนนรัตนกิจ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
16325
เนื้อที่
0-0-29.4 ไร่
ที่ตั้ง
ติดซอยชาดา แยกจากถนนรัตนกิจ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา
พิกัด
5.775052 101.086362
วันที่ประกาศ
15.10.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2