TOP

รหัส : 63B042 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว เลขที่ 6 ติดถนนรัตนกิจ ซอย 9 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

รหัส
63B042
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว เลขที่ 6 ติดถนนรัตนกิจ ซอย 9 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
22396
เนื้อที่
0-0-25.1 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 6 ติดถนนรัตนกิจ ซอย 9 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
พิกัด
5.774795 101.081198
วันที่ประกาศ
15.10.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2