TOP

รหัส : 63B015 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส
63B015
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
5978
เนื้อที่
0-0-35.0 ไร่ (35 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 446 ติดถนนสาธารณประโยชน์ (ไม่มีชื่อ) เชื่อมต่อถนนสายสุไหงโกลก-แว้ง (ทล.4057) ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
พิกัด
5.947971 101.889041
วันที่ประกาศ
18.03.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2