TOP

รหัส : 62B015 - ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น โครงการหมู่บ้านพฤกษา 27 ต.คลองอุดมขจร อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

รหัส
62B015
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น โครงการหมู่บ้านพฤกษา 27 ต.คลองอุดมขจร อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
62237
เนื้อที่
0-0-19.7 ไร่ (19.7 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 103/368 โครงการหมู่บ้านพฤกษา 27 ซอย 23 ภายในซอยวัดขวัญสะอาด ถนนเลียบคลองพระองค์เจ่้าไชยนุชิต ต.คลองอุดมชลจร อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
พิกัด
13.69269 100.87513
วันที่ประกาศ
15.07.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2