TOP

รหัส : 63G011 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่

รหัส
63G011
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
20325
เนื้อที่
0-0-59.1 ไร่ (59.1 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 43/1 หมู่ที่ 3 ถนนสายบ้านทุ่งเสม็ด - บ้านห้วยน้ำขาว ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พิกัด
7.883763 99.107759
วันที่ประกาศ
25.02.2020
ราคา
780,000บาท
ราคาพิเศษ
765,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2