TOP
โปรโมชั่นและโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

มัสยิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

cover-image

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของพี่น้องมุสลิมรายย่อย (สัปปุรุษของมัสยิด) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินของระบบสถาบันการเงิน ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ  

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลผู้ดูแลโครงการชุมชนซื่อสัตย์

 • ได้รับการแต่งตั้งหรืออนุมัติจากคณะกรรมการมัสยิด
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
 • อายุไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายในข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

วงเงินสินเชื่อ

การให้วงเงินสินเชื่อแก่บุคคลผู้ดูแลโครงการชุมชนซื่อสัตย์ ขึ้นอยู่กับจำนวนสัปปุรุษของแต่ละมัสยิด ดังนี้

 • มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษ 200-500 คน วงเงิน 200,000 บาท
 • มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษ 500-1,000 คน วงเงิน 500,000 บาท
 • มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษมากกว่า 1,000 คน วงเงิน 1,000,000 บาท

โดยธนาคารจะให้สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสด (B-Cash line) ตามหลักบัยอ์ อัลอีนะฮ์ แก่บุคคลผู้ดูแลโครงการ และผู้ดูแลโครงการจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่สัปปุรุษต่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท 

การผ่อนชำระ

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน

อัตรากำไร

4.00% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front-End-Fee
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร ATM และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมัสยิด
 • เอกสารแสดงจำนวนสัปปุรุษของมัสยิดนั้นๆ
 • ข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 • ผลการอนุมัติของผู้แทนมัสยิด

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

รับชมคลิปวิดีโอโครงการชุมชนซื่อสัตย์

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

9 สิงหาคม 2565

ไอแบงก์ เร่งปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs หวังเป็นที่พึ่งแหล่งเงินทุนธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมาตรการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารอย่างต่อเนื่องมา

18 กรกฎาคม 2565

ไอแบงก์ออกแคมเปญ “มีบ้านมีเงิน” ระลอก 2 ตามคำเรียกร้อง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกแคมเปญสินเชื่อ “มีบ้านมีเงิน” ระลอก 2 แคมเปญสินเชื่อสำหรับลูกค้า ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย ที่มอบอัตรากำไรต่ำพิเศษ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา และฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันเต็มจำนวน สนใจสมัครสินเชื่อถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

5 กรกฎาคม 2565

ไอแบงก์ ออกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตรากำไรต่ำ สานฝันคนอยากมีบ้าน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เติมเต็มความฝันของคนที่อยากมีบ้าน ด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง รวมถึงก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่อยู่อาศัย

icon-noti 2