TOP
โปรโมชั่นและโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

cover-image

หลักการ

 วากะละฮ์ (Wakalah)

ระยะเวลาการฝาก

เงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน

เงินฝากขั้นต้ำ

เงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20.- ล้านบาทต่อราย (CIF)

การถอน

หากถอนก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี

ผลตอบแทน

ธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลา อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี) ระยะเวลาทำการตลาด
4 เดือน 1.40%

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หรือตามประกาศธนาคาร

7 เดือน 1.70%
13 เดือน 2.10%
18 เดือน 2.20%
24 เดือน 2.40%

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566  ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

31 ตุลาคม 2566

ไอแบงก์ฉลองวันออมแห่งชาติให้พี่น้องชาวไทย จูงใจให้รักการออม ขยับปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น ทั้งเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step พร้อมเพิ่มทางเลือกเงินฝากประจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ฉลองวันออมแห่งชาติให้พี่น้องชาวไทย จูงใจให้รักการออม โดยขยับปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น ทั้งเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step พร้อมเพิ่มทางเลือกเงินฝากประจำ จะฝากสั้นหรือฝากยาว สามารถเลือกได้ตามใจชอบ ตั้งแต่ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน

28 กันยายน 2566

ดูแลด้วยความรัก…ไอแบงก์ เติมความรักให้ลูกค้า ออกเงินฝากประจำระยะสั้นสุดพิเศษ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกเงินฝากประจำ “มะฮับบะฮ์” เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาการฝาก 9 เดือน ให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 1.75% ต่อปี

26 มิถุนายน 2566

ไอแบงก์ ส่งลูกค้าผู้โชคดีในโครงการจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ 18 รายเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ส่งลูกค้าธนาคารที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ฟรี! จาก “กิจกรรมจับสลากเงินฝาก อัลฮัจย์” จำนวน รวม 18 ราย เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ยังนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อบ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2566