TOP
กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้ประกอบการมุสลิมที่ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ที่ต้องการซื้อ ก่อสร้าง ไถ่ถอน อพาร์ทเม้นท์ หรือเพื่อเป็นวงเงินทุนระยะยาว

cover-image

วัตถุประสงค์

  • เพื่อซื้อ/ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์
  • เพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินประเภทอพาร์ทเม้นท์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการเงินเดิม
  • เพื่อเป็นวงเงินทุนระยะยาวสำหรับปรับปรุงสาธารณูปโภค/ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆ/ค่าปรับปรุงตกแต่งซ่อมแซม
  • เพื่อเป็นวงเงินทุนระยะยาวสำหรับหลักประกันปลอดภาระ

ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินรวมสูงสุด 100 ล้านบาท

หลักประกัน

 ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 15 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม
  • ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์/หอพักให้เช่า/เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
  • อพาร์ทเม้นท์ตั้งอยู่ในทำเลที่มีชุมชนพักอาศัย เช่น ใกล้สถานศึกษา ใกล้ศูนย์การค้า หรือย่านธุรกิจเป็นต้น
  • มีผู้บริหารหรือทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

อัตรากำไร

ระยะเวลา อัตรากำไร (ต่อปี)
ปีที่ 1 - 3 SPRL – 1.50%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป SPRL -0.50%

หมายเหตุ : SPRL ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

11 มกราคม 2561

ไอแบงก์ ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

ร่วมพิธีลงนามสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโฮมโปรและบริษัทในเครือ

7 กุมภาพันธ์ 2563

ไอแบงก์ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

icon-noti 2