TOP
กลุ่มเป้าหมาย

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน

cover-image

วัตถุประสงค์

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน

วงเงิน

วงเงินสูงสุดไม่เกินสิทธิในบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง

หลักประกัน

โอนสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับพิเศษ หรือเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน (ไม่รวมผู้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  • ต้องมีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดฉบับจริงมายื่นคำขอสินเชื่อ
  • ไม่กำหนดอายุผู้ขอสินเชื่อ
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร

อัตรากำไรผ่อนชำระ

SPRR – 2.85% ต่อปี

หมายเหตุ

  1. กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100%ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ10ปี หรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
  2. SPRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

  • ฟรีค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
  • ฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา
  • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 มกราคม 2565

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 มกราคม 2563

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 มกราคม 2563

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

icon-noti 2