TOP
กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่  5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล

cover-image

วัตถุประสงค์

 • เพื่อซื้อบ้าน/ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
 • เพื่อไถ่ถอน/ก่อสร้าง/ซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย
 • วงเงินอเนกประสงค์เพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA,MLTA)

วงเงินสินเชื่อ

 • บุคคลทั่วไปสูงสุด 5 ล้านบาท
 • กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 1 ล้านบาท

หลักประกัน

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ที่ดินเพื่อก่อสร้าง
 • บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด

ระยะเวลาผ่อนชำระ

ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • มีหลักประกันตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล
 • มีรายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ)

อัตรากำไร

ระยะเวลา

อัตรากำไร(ต่อปี)

กรณีบุคคลทั่วไป

กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปีที่ 1 - 2

3.25%

3.00%

ปีที่ 3

SPRL - 4.50%

SPRL - 4.75%

ปีที่ 4 เป็นต้นไป

SPRL - 1.50%

SPRL - 1.75%

หมายเหตุ

1.กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100%ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ10ปี หรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก

2.SPRL ตามประกาศธนาคาร
 

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี คิดค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา(Prepayment Fee) 2.00% ของเงินต้นคงเหลือ
 • สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกันเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 10 ปี คิดค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา(Prepayment Fee) 2.00% ของเงินต้นคงเหลือ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 มกราคม 2565

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 มกราคม 2563

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 มกราคม 2563

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

icon-noti 2