TOP
โปรโมชั่นและโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ต้องการไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน หรือเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น

cover-image

วัตถุประสงค์

 • เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน
 • วงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA,MLTA)
 • ให้วงเงินอเนกประสงค์(ไม่มีหลักประกัน)เพิ่มเติมเพื่อปลดหนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น สูงสุดไม่เกิน 10% ขอวงเงินสินเชื่อมีหลักประกัน

คุณสมบัติ

เป็นผู้มีประวัติการชำระสถานะปกติจากสถาบันการเงินอื่นมาเป็นระยะเวลา 24 งวดติดต่อกัน

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

อัตรากำไร / ระยะเวลาผ่อนชำระ

ประเภทสินเชื่อ

อัตรากำไรผ่อนชำระ

(ต่อปี)

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด

สินเชื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย

 

 

อัตรากำไรที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 20 ปี = 5.16 %

ปีที่ 1 = SPRL – 4.65 %

ปีที่ 2 = SPRL – 4.45 %

ปีที่ 3 เป็นต้นไป = SPRL – 2.50%

เฉลี่ย 3 ปี = 4.13%

 

35 ปี

- สินเชื่ออเนกประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย

- สินเชื่อไถ่ถอนอเนกประสงค์มีหลักประกัน

SPRL -2.25%

20 ปี

สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล(MRTA/MLTA)

อิงอัตรากำไรต่ำสุดของวงเงินสินเชื่อหลัก

อิงระยะเวลา

ตามสินเชื่อหลัก

หมายเหตุ

 1. กรณีทำ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี /ตลอดอายุสัญญา  หรือ ทำ MRTA/MLTA 70% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 15 ปี / ตลอดอายุสัญญา  ธนาคารลดอัตรากำไร 0.25% ลงจากตารางข้างต้น (เฉพาะปีแรก)   

 2. SPRL = 8.00% /ปี

 3. อัตรากำไรผ่อนชำระ(อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรราคาขายและอัตรากำไรผ่อนชำระจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร

หลักประกัน

ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดในอาคาร อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่า Front End Fee
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา
 • ค่าประเมินหลักประกัน
  - กรณีขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยเพียงวงเงินเดียว ธนาคารเรียกเก็บค่าประเมินตามจริง
  - กรณีขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์วงเงินอเนกประสงค์เพียงวงเงินเดียว หรือ สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัยควบคู่กับวงเงินอเนกประสงค์ ธนาคารยกเว้นค่าประเมินหลักประกันสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท โดยให้ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินหลักประกันก่อนและขอชดเชยหลังจากที่มีการเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคาร หากลูกค้าปิดบัญชีหรือไถ่ถอนหลักประกันก่อนครบกำหนด 3 ปี ธนาคารจะเรียกคืนเงินค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าประเมินฯ คืนให้แก่ธนาคารภายในวันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา (Prepayment Fee)
  - สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี คิดค่าธรรมเนียมอัตรา 2.00% ของราคาทุนที่ชำระคืนก่อนกำหนด (เงินต้นคงเหลือ)
  - สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์ ยกเว้นการคิดค่าธรรมชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ ทุก 2,000 บาท คิด 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • ค่าอากรคู่ฉบับสัญญาสินเชื่อ ฉบับละ 5 บาท

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 กันยายน 2566

ไอแบงก์ เดินหน้าออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติม แก่ผู้ประสบภัยมูโนะ

หลังจากที่คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจลูกค้าและผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บพลุ ระเบิดที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

31 กรกฎาคม 2566

ช่วยมูโนะ…ไอแบงก์ เปิดรับบริจาค พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือ ทางการเงินให้กับลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังพลุระเบิด

ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านบัญชี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 008-1-36519-5 ชื่อบัญชี "ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิด ตลาดมูโนะ-นราธิวาส"

24 กรกฎาคม 2566