TOP
background-cover

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

หักบัญชีเงินฝากลูกค้าเพื่อชำระค่าบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค หรือ ค่าหักบัญชีให้กับธนาคาร ผ่านทางธนาคารตามข้อตกลง

เอกสารการสมัครใช้บริการ

  • คำขอใช้บริการ I-BANK-Direct Debit
  • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
  • แบบฟอร์มแจ้งการขอใช้บริการรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการ/สาธารณูปโภคผ่าน Utility Payment System และ/หรือ คำขอ แบบฟอร์ม สัญญาหรือบันทึกข้อตกลงอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด หรือตามที่ตกลง

อัตราค่าธรรมเนียม

ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกัน 10 บาท/ รายการ
ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 20 บาท/ รายการ

สอบถามรายละเอียด

  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ทุกสาขาทั่วประเทศ