TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าและประชาชนทั่วไป

cover-image

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

บริการขอสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อธุรกิจ ได้ง่ายและสะดวกผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต ผ่านทางแอปพลิเคชัน iBank Financing ใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS

วิธีการสมัคร /ขั้นตอนการใช้งาน

  1. สแกนเพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง แอปพลิเคชัน “iBank Financing”
  2. เลือกเมนู “สมัครใช้งาน” และกรอกข้อมูลลงทะเบียนการใช้งาน และยืนยันตัวตนผ่านรหัส OTP
  3. เข้าสู่ระบบ และลงทะเบียนสมัครใช้บริการสินเชื่อ กรอกข้อมูลต่างๆ ตามขั้นตอน
  4. กดยืนยันการสมัครใช้บริการ

ดาวน์โหลดบริการ

icon-noti 2