TOP

 

 

cover-image
สินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการมุสลิมรายย่อย (ไม่รวมหาบเร่แผงลอย) มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 5 ลบ.

cover-image
สินเชื่อรวมหนี้บัตรลดภาระผ่อน

สินเชื่อแบบมีหลักประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล

cover-image
สินเชื่อ Small SMEs

สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย

cover-image
สินเชื่อ Back to Ibank

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจมุสลิม รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ามุสลิมที่ต้องการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

1 กรกฎาคม 2564

ไอแบงก์ ร่วมแถลงรายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือทางการเงิน ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมแถลงรายงานผลการดำเนินงานของมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผล

22 มกราคม 2564

ไอแบงก์ เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม ระยะที่ 2 รอบใหม่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2 รอบใหม่ มีทั้งพักชำระเงินต้นและกำไร ลดค่างวด

17 ธันวาคม 2563

ไอแบงก์ ออกมาตรการ พัก-ให้-ฟรี-ยกเว้น ช่วยลูกค้าประสบอุทกภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัยจากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2563 ทั้งพักชำระหนี้ ให้วงเงินเพิ่ม ฟรีค่าธรรมเนียม และยกเว้นการประเมินราคาหลักประกัน และบุคลค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายหลังน้ำลด

icon-noti 2