TOP
ข่าวสารและกิจกรรม
cover-image
12 พฤศจิกายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายสันติ เสือสมิง ที่ปรึกษาธนาคารและอนุกรรมการซะกาต ผู้แทนประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร มอบเงินซะกาตของธนาคารปี 2564

cover-image
29 เมษายน 2564

ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาและประธานอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เผยว่า มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการซะกาต ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

cover-image
29 ธันวาคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางสาวเกศรา ยางธิสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 2 พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาในพื้นที่ จ.ยะลา

cover-image
17 ธันวาคม 2563

นางสาวเกศรา ยางธิสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา 2 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมส่งมอบเงินในบัญชีซะกาตของธนาคาร เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ จ.นราธิวาส

cover-image
4 ธันวาคม 2563

ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานอนุกรรมการซะกาต พร้อมด้วย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินในบัญชีซะกาตของธนาคาร

cover-image
12 พฤศจิกายน 2563

ไอแบงก์ส่งมอบเงินซะกาต เพื่่อส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน และเพื่อการศึกษานักเรียนทั่วประเทศ ปี 2563 จำนวน 171 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,034,000 บาท

cover-image
15 ตุลาคม 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย อาจารย์ปราโมทย์ มีสุวรรณ ที่ปรึกษาธนาคารด้านชะรีอะฮ์ และอนุกรรมการซะกาต ให้เกียรติเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค

cover-image
13 พฤษภาคม 2563

ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่กระจายไปทั่วโลก ก่อให้เกิดการชะงักงันของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก

cover-image
27 เมษายน 2563

ไอแบงก์ มอบเงินซะกาตช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์รับซะกาตรวม 25 ราย

cover-image
16 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ มอบซะกาตนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์

icon-noti 2