TOP
background-image

7 เมษายน 2564

จากกรณีที่มีข่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาทให้แก่ทุกราย ไอแบงก์ ขอชี้แจงว่า มีการพาดหัวที่สร้างความเข้าใจผิด โดยใช้เนื้อหาข่าวที่เป็นโครงการสินเชื่อ “บ้านชายแดนใต้” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะกลุ่มของธนาคาร ที่ให้ทั้งบุคคลทั่วไปและเป็นโครงการเดียวที่ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

         

โครงการสินเชื่อบ้านชายแดนใต้เป็นสินเชื่อเฉพาะกลุ่ม (Product Program) เปิดตัวโครงการครั้งแรกตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ประสงค์ขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน สร้างบ้าน ซ่อมแซม ต่อเติม ไถ่ถอนที่อยู่อาศัย หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล โดยผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้ในประเทศไทย และนับถือศาสนาใดก็ได้ มีรายได้ขั้นต่ำรวม 10,000 บาทต่อเดือน สามารถขอสินเชื่อสูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี คิดอัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปี โดยธนาคารให้สิทธิพิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท อัตรากำไรเริ่มต้นที่ 3.00% ต่อปี ผ่อนได้นาน 35 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมจัดทำนิติกรรมสัญญา

         

ผู้สนใจสามารถขอยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  iBank Call Center 1302

cover-image
icon-noti 2