TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2020-05-07

หน่วยงาน

ฝ่ายกิจการสาขา 2

รับจำนวน

1 ตำแหน่ง

การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

Responsibilities :

***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  *

งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ 
  • งานบริการฝาก – ถอนเงิน/ บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/ การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182

icon-noti 2