TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2020-06-02

หน่วยงาน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

รับจำนวน

1 ตำแหน่ง

Responsibilities:

งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ)

 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
 • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
 • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
 • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานบริการลูกค้า

 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
  • บริการฝาก – ถอนเงิน
  • บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
  • บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
  • การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0 - 3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182

icon-noti 2