TOP
background-insitepage
รายละเอียด

เปิดวันที่

2021-11-17

หน่วยงาน

ฝ่ายกิจการสาขา 1

รับจำนวน

1 ตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ)

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

 • งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
   • บริการฝาก – ถอนเงิน
   • บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
   • บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
   • การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0 - 3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ...
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 โทร. 085-488-3706
icon-noti 2