TOP
Target group

กลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

cover-image

หลักการ

 วากะละฮ์ (Wakalah)

ระยะเวลาการฝาก

เงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน และ 24 เดือน

เงินฝากขั้นต้ำ

 เงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท/รายการ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่วงเงินสูงสุดต้องไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (CIF)

การถอน

หากถอนก่อนเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะเรียกผลตอบแทนคืน 100% ก่อนหักภาษี

ผลตอบแทน

ธนาคารจ่ายผลตอบแทนทุกเดือน

อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะเวลาการฝาก อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ   (ต่อปี)
4 เดือน 0.50%
7 เดือน 0.60%
13 เดือน 0.80%
24 เดือน 1.00%

 

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565  ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

17 January 2020

ไอแบงก์...ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี63 เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการมอบคอมพิวเตอร์ 130 เครื่องในกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน”

24 March 2020

ไอแบงก์ สานต่อความดี ปีที่ 6 มอบสิทธิ์ลุ้นแพคเกจไปฮัจย์ฟรี! สำหรับลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์

ไอแบงก์ สานต่อความดี ปีที่ 6 มอบสิทธิ์ลุ้นแพคเกจไปฮัจย์ฟรี! สำหรับลูกค้าเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์

13 January 2020

ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “ไอแบงก์...ส่งต่อคอมพิวเตอร์แบ่งปันสู่ชุมชน”

icon-noti 2