TOP
Target group

สำหรับลูกค้าบุคคลทั่วไปที่ต้องการไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน หรือเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น

cover-image

วัตถุประสงค์

 • เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน
 • วงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA,MLTA)

วงเงินสินเชื่อ

สูงสุด 20 ล้านบาท

หลักประกัน

ตามเกณฑ์ของธนาคาร เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดในอาคาร อาคารพาณิชย์ และโฮมออฟฟิศ

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 35 ปี
หมายเหตุ : อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระกรณีมีรายได้ประจำ ไม่เกิน 65 ปี กรณีผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/อาชีพอิสระ และเจ้าของกิจการ ไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เป็นลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระสถานะปกติจากสถาบันการเงินอื่นมาเป็นเวลา 24 งวดติดต่อกัน

อัตรากำไร

ประเภทสินเชื่อ

ระยะเวลา

อัตรากำไรผ่อนชำระ

(ต่อปี)

- สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย

ปีที่ 1

2.25%

ปีที่ 2

SPRL – 5.15%

ปีที่ 3 เป็นต้นไป

SPRL - 2.50%

  (อัตรากำไรที่แท้จริง*)

3.97%

- สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนวงเงินอเนกประสงค์

- วงเงินอเนกประสงค์

ตลอดอายุสัญญา

SPRL - 2.50%

- สินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล MRTA,MLTA ทุกวงเงิน

อิงอัตรากำไรที่ต่ำสุดของวงเงินสินเชื่อหลัก

อัตรากำไรที่แท้จริง* คำนวณจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระยะเวลาผ่อนชำระ10 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท

หมายเหตุ

 1. กรณีทำประกันตะกาฟุลคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRTA,MLTA เต็มวงเงิน 100%ของสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ10ปี หรือตลอดอายุสัญญา ลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก

 2. SPRL ตามประกาศธนาคาร

 3. อัตรากำไรผ่อนชำระ(อัตรากำไรอ้างอิง) คือ อัตรากำไรที่ธนาคารยินยอมให้ลูกค้าผ่อนชำระแบบมีส่วนลดจากอัตรากำไรราคาขาย หรืออัตรากำไรสูงสุดสำหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน = 18% ต่อปี ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตรากำไรผ่อนชำระและอัตรากำไรราคาขายจะเป็นส่วนลดเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน สูงสุด 4,000 บาท โดยให้ลูกค้าสำรองจ่ายค่าประเมินไปก่อนและสามารถขอชดเชยหลังจากเบิกใช้สินเชื่อกับธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อรวม(ขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท)
 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย กรณี Refinance ไปสถาบันการเงินอื่นภายในระยะเวลา 3 ปี คิดค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา(Prepayment Fee) 2.00% ของเงินต้นคงเหลือ
 • สินเชื่ออเนกประสงค์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระคืนเสร็จสิ้นก่อนครบกำหนดอายุสัญญา(Prepayment Fee)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

9 August 2022

ไอแบงก์ เร่งปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs หวังเป็นที่พึ่งแหล่งเงินทุนธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมาตรการและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารอย่างต่อเนื่องมา

18 July 2022

ไอแบงก์ออกแคมเปญ “มีบ้านมีเงิน” ระลอก 2 ตามคำเรียกร้อง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกแคมเปญสินเชื่อ “มีบ้านมีเงิน” ระลอก 2 แคมเปญสินเชื่อสำหรับลูกค้า ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านแลกเงิน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย ที่มอบอัตรากำไรต่ำพิเศษ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา และฟรีค่าประเมินราคาหลักประกันเต็มจำนวน สนใจสมัครสินเชื่อถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

5 July 2022

ไอแบงก์ ออกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตรากำไรต่ำ สานฝันคนอยากมีบ้าน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เติมเต็มความฝันของคนที่อยากมีบ้าน ด้วยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง รวมถึงก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่อยู่อาศัย

icon-noti 2