อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริการรับซื้อ / ขายเงินตราต่างประเทศและเช็คเดินทางต่างประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่เดินทางเป็นประจำ และยังมีเงินสกุลริยาลไว้รองรับพี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์