อัตรากำไรสินเชิ่อ

อัตรากำไรและส่วนลด สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Financing for Business) และสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค (Financing for Consumer) ครั้งที่3/2562

อัตรากำไรสินเชิ่อ ปี 2019