สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัย “บ้านใหม่ Ibank”
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านพรีเมี่ยม
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มอาชีพมั่นคง
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มรายได้ยั่งยืน
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มลูกค้ามุสลิม
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัย "คอนโดมือสอง"
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อบ้านชายแดนใต้
สินเชื่อบุคคล : โครงการสนับสนุนทางการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันสนับสนุนทางการเงิน
สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อ Ibank SMEs ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มุสลิม ปี 2562
สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อ Ibank SMEs Back to Ibank ปี 2562
โครงการสินเชื่อ Ibank Small SMEs
สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจธุรกิจรายย่อยมุสลิม ระยะที่ 2
สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรองค์กรภายนอก(MOU)
สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อการค้ำประกันเพื่อกิจการฮัจย์