สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อบ้านชายแดนใต้

วัตถุประสงค์
 • เพื่อซื้อบ้าน/ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้าง
 • เพื่อไถ่ถอน/ก่อสร้าง/ซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย
วงเงินสินเชื่อ
 • บุคคลทั่วไปสูงสุด 5 ล้านบาท
 • กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 1 ล้านบาท
หลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ที่ดินเพื่อก่อสร้าง
 • บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาสูงสุด 35 ปี
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • มีหลักประกันตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสคูล
 • มีรายได้ 10,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ)
อัตรากำไร
  อัตรากำไร(ต่อปี)
ระยะเวลา กรณีบุคคลทั่วไป กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ปีที่ 1 - 2 3.25% 3.00%
ปีที่ 3 SPRL - 4.50% SPRL - 4.75%
ปีที่ 4 เป็นต้นไป SPRL - 1.50% SPRL - 1.75%
หมายเหตุ
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา กรณีมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร