สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านพรีเมี่ยม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์,ห้องชุด(คอนโด) และบ้านมือสอง
 • เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย
 • เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย
 • วงเงินอเนกประสงค์ เพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA)
วงเงินสินเชื่อ
 • สูงสุด 20 ล้านบาท
หลักประกัน
 • มีราคาจัดหาที่อยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • สูงสุด 35 ปี 

             * หมายเหตุ อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี กรณีเจ้าของกิจการ/ผู้พิพากษา/อัยการ ไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/อิสระ และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
อัตรากำไร

 

ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลา อัตรากำไรผ่อนชำระ(ต่อปี)
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปีที่ 1 - 2 2.25%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 2.50%
วงเงินอเนกประสงค์ ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.50%

หมายเหตุ: 1.กรณีทำประกันชีวิต MRTA ใช้อัตรากำไรเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก

        2. SPRL ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม
 • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อและเบิกใช้วงเงิน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าประเมินไปก่อน
 • ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา 500 บาท (รวมทุกสัญญา)
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
ระยะเวลาโครงการ
 • สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562