สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัย "คอนโดมือสอง"

วัตถุประสงค์
• เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นห้องชุดในอาคาร(คอนโด)มือสอง
• เพื่อเป็นวงเงินส่วนเพิ่มเติมสินเชื่ออเนกประสงค์ และ/หรือ รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA)
 

วงเงินสินเชื่อ
• สูงสุด 20 ล้านบาท
 

หลักประกัน
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 35 ปี
*หมายเหตุ อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี กรณีเจ้าของกิจการ/ผู้พิพากษา/อัยการ ไม่เกิน 70 ปี
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 

อัตรากำไร

ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลา อัตรากำไรผ่อนชำระ(ต่อปี)
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปีที่ 1 - 2 3.25%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 2.25%
วงเงินอเนกประสงค์ ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.00%

*หมายเหตุ : 1.กรณีทำประกันชีวิต MRTA ใช้อัตรากำไรเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
                      2. SPRL ตามประกาศธนาคาร
 

ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
• ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา 500 บาท (รวมทุกสัญญา)
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562