สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์

วัตถุประสงค์
• เพื่อไถ่ถอนที่อยู่อาศัย และ/หรือ ไถ่ถอนสินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน
• วงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA)
 

วงเงินสินเชื่อ
• สูงสุด 20 ล้านบาท
 

หลักประกัน
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 35 ปี
*หมายเหตุ อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี กรณีเจ้าของกิจการ/ผู้พิพากษา/อัยการ ไม่เกิน 70 ปี
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• เป็นลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระสถานะปกติจากสถาบันการเงินอื่นมาเป็นเวลา 24 งวดติดต่อกัน
 

อัตรากำไร

ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลา อัตรากำไรผ่อนชำระ(ต่อปี)
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปีที่ 1 - 2 2.25%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 2.50%
วงเงินอเนกประสงค์ ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.50%

* หมายเหตุ : 1.กรณีทำประกันชีวิต MRTA ใช้อัตรากำไรเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
                2. SPRL ตามประกาศธนาคาร
 

ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
• ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อและเบิกใช้วงเงิน
โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าประเมินไปก่อน
• ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา 500 บาท (รวมทุกสัญญา)
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562