สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มอาชีพมั่นคง

 

วัตถุประสงค์
• เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์,ห้องชุด(คอนโด) และบ้านมือสอง
• เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมที่อยู่อาศัย
• เพื่อซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างที่อยู่อาศัย
• วงเงินอเนกประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น
หรือเพื่อชำระเงินสมทบตะกาฟุล MRTA
 

วงเงินสินเชื่อ
• สูงสุด 20 ล้านบาท


หลักประกัน
• ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 35 ปี
* หมายเหตุ อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี กรณีเจ้าของกิจการ/ผู้พิพากษา/อัยการ ไม่เกิน 70 ปี
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• พนักงานประจำกลุ่มอาชีพมั่นคง ได้แก่ อาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ผู้พิพากษา วิศวกร สถาปนิกและนักบิน ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 

อัตรากำไร

ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลา อัตรากำไรผ่อนชำระ(ต่อปี)
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปีที่ 1 - 2 2.25%
  ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 2.50%
วงเงินอเนกประสงค์ ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.50%

  *หมายเหตุ : 1.กรณีทำประกันชีวิต MRTA ใช้อัตรากำไรเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก                         
                 2. SPRL ตามประกาศธนาคาร


ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
• ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อและเบิกใช้วงเงิน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าประเมินไปก่อน
• ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา 500 บาท (รวมทุกสัญญา)
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562