สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัย “บ้านใหม่ Ibank”

วัตถุประสงค์
• เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว,บ้านแฝด,ทาวน์เฮ้าส์,ทาวน์โฮม,อาคารพาณิชย์,ห้องชุด(คอนโด)และต้องเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ธนาคารกำหนด

• วงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน(วงเงินส่วนเพิ่ม) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล จากสถาบันการเงินอื่น หรือชำระเงินสมทบตะกาฟุล (MRTA)


วงเงินสินเชื่อ
• สูงสุด 20 ล้านบาท
 

หลักประกัน
• ต้องอยู่ในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (กลุ่ม A และกลุ่ม B) ตามที่ธนาคารกำหนด 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
• สูงสุด 35 ปี
หมายเหตุ อายุผู้ขอสินเชื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี กรณีเจ้าของกิจการ/ผู้พิพากษา/อัยการ ไม่เกิน 70 ปี
 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
• บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ประกอบวิชาชีพเฉพาะ/อิสระ และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจ 

อัตรากำไร

ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลา อัตรากำไรผ่อนชำระ(ต่อปี)
ที่อยู่อาศัย กลุ่ม A ที่อยู่อาศัย กลุ่ม B
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปีที่ 1 - 2 2.25% 3.25%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป SPRL - 2.50% SPRL - 2.25%
วงเงินอเนกประสงค์ ตลอดอายุสัญญา SPRL - 2.50% SPRL - 2.00%

  • โครงการที่อยู่อาศัย กลุ่ม A คลิก
  • โครงการที่อยู่อาศัย กลุ่ม B คลิก

หมายเหตุ : 1.กรณีทำประกันชีวิต MRTA ใช้อัตรากำไรเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
                   2. SPRL ตามประกาศธนาคาร


ค่าธรรมเนียม
• ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
• ฟรี ค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักประกัน กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อและเบิกใช้วงเงิน โดยลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าประเมินไปก่อน
• ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา 500 บาท (รวมทุกสัญญา)
• ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 

ระยะเวลาโครงการ
• สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562