เงินรับฝากออมทรัพย์ “ibank Step”

 

หลักการ วากาละฮ์
เปิดบัญชีขั้นต่ำ      10,000.- บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินในการฝากครั้งต่อไป 
     และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุดต่อราย
การถอน      ถอนฟรีค่าธรรมเนียม 3 ครั้งต่อเดือน ถอนครั้งต่อไปคิดค่าธรรมเนียม 300.- บาท ต่อครั้ง
ผลตอบแทน      จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง (ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม) แต่สำหรับอัตราผลตอบแทนช่วงระยะเวลาทำการตลาดครั้งนี้ ธนาคารจ่ายผลตอบแทนตามประกาศ  1  งวดการจ่าย คือ สิ้นเดือนธันวาคม 2562                                                    

 

จำนวนเงินฝาก อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ  ได้รับ ระยะเวลาทำการตลาด
ส่วนที่ไม่เกิน 20,000,000.- บาท 1.20% ต่อปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563  (ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร)
ส่วนที่เกิน 20,000,000.- บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000.- บาท 1.00% ต่อปี
ส่วนที่เกิน  100,000,000.- บาท 0.90% ต่อปี

 

ดำรงเงินฝาก        ไม่ต่ำกว่า 10,000.- บาท