แคมเปญเงินฝากอัล ฮัจย์

 

 

บัญชีอัล ฮัจย์ บัญชีอัล ฮัจย์ V.2

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,500 บาท
- ไม่สามารถถอนได้
- รับผลตอนแทนทุกวันทำการสิ้นเดือนที่สัดส่วน 20:80(ลูกค้า:ธนาคาร)

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
- สามารถถอนได้  1 ครั้งต่อเดือน
- รับผลตอบแทนทุกสิ้นเดือน มิ.ย.และ ธ.ค.ที่สัดส่วน  25:75(ลูกค้า:ธนาคาร)

 

 เงื่อนไขการรับสิทธิ์

    กิจกรรมจับสลากเงินฝากบัญชีอัลฮัจย์ เป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นให้กับลูกค้าที่ฝากเงินกับบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกับธนาคารแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์ลุ้นร้างวัลไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี! ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 180,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,440,000 บาท  โดยลูกค้าเก่าต้องมีเงินคงเงินในบัญชีไว้เฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือนถึง 30 กันยายน 2562 ส่วนลูกค้าใหม่เพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ขั้นต่ำ 500 บาท และคงเงินในบัญชีไว้เฉลี่ย 2,000 บาทต่อเดือนนาน 3 เดือน ทุก ๆ 2,000 บาท  จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินก่อนวันที่ 2 เมษายน 2562 และคงเงินในบัญชีไว้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ทุก ๆ 2,000 บาท จะได้รับ 2 สิทธิ์  

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ฝากต้องคงเงินฝากไว้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขา หรือ โทร. iBank call Center 1302 

                    ....มาเป็นครอบครัวไอแบงก์ เพื่อรับสิทธิ์เดินทางไปทำฮัจย์กับเราสิครับ....