โครงการสินเชื่อ Ibank Small SMEs

 

วัตถุประสงค์
          สนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็ก
ประเภทสินเชื่อ
          • สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลา
          • สินเชื่อหมุนเวียน
          • สินเชื่อเพื่อการค้ำประกัน
          • สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก
วงเงินสินเชื่อ
          สูงสุด 20 ล้านบาท
หลักประกัน
          ตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
          สูงสุด 10 ปี ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
          • บุคคล /นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ SMEs
          • ยกเว้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
          • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
อัตรากำไร
          ตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าธรรมเนียม
         ตามประกาศของธนาคาร
ระยะเวลาโครงการ
          สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562