• สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัย “บ้านใหม่ Ibank”
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยบ้านพรีเมี่ยม
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มอาชีพมั่นคง
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มรายได้ยั่งยืน
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มลูกค้ามุสลิม
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัยรีไฟแนนซ์
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อไอแบงก์บ้านแลกเงิน
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อที่อยู่อาศัย บ้านมือสอง
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อบ้านชายแดนใต้
 • สินเชื่อบุคคล : โครงการสนับสนุนทางการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันสนับสนุนทางการเงิน
 • สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อ Ibank SMEs ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์มุสลิม ปี 2563
 • สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อ SMEs Back to Ibank ปี 2563
 • โครงการสินเชื่อ Ibank Small SMEs ปี 2563
 • สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจธุรกิจรายย่อยมุสลิม ระยะที่ 2
 • สินเชื่อบุคคล : สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากรองค์กรภายนอก(MOU)
 • สินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อการค้ำประกันเพื่อกิจการฮัจย์
 • มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ไวรัสโคโรนา