ตะกาฟุลประกันภัยรถยนต์ และตะกาฟุลประกันภัยการเดินทาง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล และอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบตะกาฟุลเท่านั้น โดย บริษัทตะกาฟุล จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาตะกาฟุล

 

  • ตะกาฟุลประกันภัยรถยนต์ ประเภท ชั้น 1

 

 


 
  •  ตะกาฟุลประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้น 2+

 

 

 

 

 
  •  ตะกาฟุลประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้น 3+

 

 

 

 
  •  ตะกาฟุลประกันภัยรถยนต์ ประเภทชั้น 3

 

 

 

 

 
  •  ตะกาฟุล พรบ.รถยนต์

 

 
  •  ตะกาฟุลประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

 

  

 

 
  •  ตะกาฟุลเดินทาง เมืองไทยเอ็นจอย ทราเวล เพื่อฮัจญ์ หรือ อุมเราะห์

 

 

 

 

 
  •  ตะกาฟุลเดินทาง เมืองไทยเอ็นจอย ทราเวล