ตะกาฟุลออมทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล และอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบตะกาฟุลเท่านั้น โดย บริษัทตะกาฟุล จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาตะกาฟุล

 

 

  • ตะกาฟุลตักซีร 11/3... บมจ.ไทยประกันชีวิต

 

 


 
  • ตะกาฟุลตักซี๊ร 11/3... บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

 

 
 

 

 

 
  •  ตะกาฟุลยะซาร 15/8... บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต