บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับการระดมเงินทุน เพื่อที่ธนาคารจะนำเงินฝากของลูกค้าไปลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ ที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์ โดยธนาคารจะแบ่งปันรายได้ที่เกิดจากการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน

 
หลักการ                       มุดอรอบะฮ์
   
ระยะเวลาการฝาก                   จำนวนเงินฝากของแต่ละรายการ 
   
 

ระยะเวลา 6 เดือน

 • เงินฝากตั้งแต่ 500,000 แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท สัดส่วน 20:80
 • เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป
   
 

ระยะเวลา 12 เดือน

 • เงินฝากตั้งแต่ 500,000 แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท
 • เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป
     
 

ระยะเวลา 24 เดือน

 • เงินฝากตั้งแต่ 500,000 แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท 
 • เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป 
 
                                         

ระยะเวลา 36 เดือน

 • เงินฝากตั้งแต่ 500,000 แต่ไม่ถึง 5,000,000 บาท
 • เงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 ขึ้นไป
   
 เงื่อนไขการฝาก
 • กำหนดการจ่ายผลตอบแทนทุกเดือนตามอัตราที่ธนาคารประกาศโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทวะดีอะฮ์ไม่สามารถถอนเพียงบางส่วนได้
 • กรณีถอนครบกำหนด การฝากและมีระยะเวลาการฝากไม่ครบตามที่ธนาคารผ่อนผัน ธนาคารจะเรียกคืนกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ ณที่จ่ายให้กับผู้ฝากคืนทั้งหมด
 • กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดการฝากแต่มีระยะเวลาการฝากครบตามที่ธนาคารผ่อนผัน โดยระยะเวลาการฝากเกินกว่า 12 เดือน หรือ 24 เดือน ธนาคารจะเรียกคืนกำไร 70% 
   
อัตราผลตอบแทน รายละเอียดคลิกที่นี่