บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก และบัตร ATM

 

เงินฝากแรกเข้าขั้นต่ำ                         200 บาท
   
ค่ารักษาบัญชี กรณีเป็นบุคคลธรรมดา หากจำนวนเงินในบัญชี มีต่ำกว่า 200 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในเดือนที่ 13 ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท กรณีเป็นนิติบุคคล หากจำนวนเงินในบัญชี มีต่ำกว่า 1,000 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในเดือนที่ 13 ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
 
   
 ผลตอบแทนเงินรับฝาก  รายละเอียดคลิกที่นี่