บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก และบัตร ATM

 

เงินฝากแรกเข้าขั้นต่ำ                         200 บาท
   
ค่ารักษาบัญชี หากจำนวนเงินในบัญชี มีต่ำกว่า 200 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือน ในเดือนที่ 13 ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท
   
 ผลตอบแทนเงินรับฝาก  รายละเอียดคลิกที่นี่