บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก และบัตร ATM
เงินฝากแรกเข้าขั้นต่ำ 200 บาท
ค่ารักษาบัญชี หากจำนวนเงินในบัญชี มีต่ำกว่า 200 บาท และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12เดือนในเดือนที่ 13 ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 50 บาท