สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อบ้านหลังใหม่ของคุณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมตอบสนองทุกความต้อง ไม่ว่าจะซื้อ/ไถ่ถอน /ก่อสร้าง /ซ่อมแซม / ต่อเติม หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครอบคลุมทุกความต้องการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูง ผ่อนชำระแบบสบายๆ

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อบ้านหลังใหม่ของคุณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมตอบสนองทุกความต้อง ไม่ว่าจะซื้อ / ไถ่ถอน / ก่อสร้าง / ซ่อมแซม / ต่อเติม หรือซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ครอบคลุมทุกความต้องการ ด้วยวงเงินอนุมัติสูง ผ่อนชำระแบบสบายๆ

   
หลักการ มุรอบาฮะอฮ์ + บัยอ์ บิซะมัน อาญิล และบัยอ์ อัลอีนะฮ์
   
วงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 300,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
   
อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม

อัตรากำไร คลิก http://www.ibank.com/LinkClick.aspx?fileticket=RVpL1qFdupo%3d&tabid=881&mid=2400  ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

   
คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อหลัก / ร่วม            
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ  กรณี พนักงาน บริษัท /องค์กรทั่วไป ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 60 ปี กรณี ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ไม่เกิน 65 ปี กรณี เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 70 ปี
  • รายได้ กรณี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป และ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน กรณี เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
  • อายุงาน กรณี พนักงานบริษัท/องค์กรทั่วไป ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ อายุงาน 2 ปีขึ้นไป (โดยรวมอายุงานที่ทำงานเดิมได้ แต่ที่ทำงานปัจจุบันผู้ขอสินเชื่อต้อง ได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือมีคำสั่งบรรจุตามระเบียบ) กรณี เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุงาน 3 ปีขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีผู้ขอสินเชื่อร่วมเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อหลัก แต่ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ และต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอสินเชื่อหลัก เป็นคู่สมรส ตามกฎหมาย บิดา มารดา บุตร (บุตรตามกฎหมาย) และพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน เท่านั้น
 ระยะเวลาผ่อนชำระ    3 - 35 ปี