สินเชื่ออเนกประสงค์มีหลักประกัน เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วัตถุประสงค์
 • เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • มีสัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี
 • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ
  • กรณีผู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 60 ปี
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/เจ้าของธุรกิจ/หุ้นส่วนธุรกิจ/อาชีพเฉพาะ/อาชีพอิสระ ไม่เกิน 70 ปี
 • รายได้รวมต่อราย
  •  ผู้มีรายได้ประจำ/ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ และอาชีพอิสระ  15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน
  • ผู้ประกอบธุรกิจรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
 • อายุงาน
  • กรณีทำงานประจำต้องมีอายุงานรวมไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • พนักงานสัญยาจ้างไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป
วงเงินสินเชื่อ
 • ขั้นต่ำ 100,000บาท สูงสุด  5,000,000 บาท
หลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้า ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ อาคารพาณิชย์ ตึกแถว และกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งหลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • 3-15 ปี
อัตรากำไรผ่อนชำระ 
 • อัตราราคาขายหรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน =18% ต่อปี
 • อัตรากำไรผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน

 

อัตรากำไร

SPRL - 1.75% ตลอดอายุสัญญา

 

 

  

  หมายเหตุ:SPRL เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ500บาท สูงสุดไม่เกิน  2,000 บาท
 • ค่าประเมินหลักประกัน ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศธนาคาร
 

 

 เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร