สินเชื่ออเนกประสงค์มีหลักประกัน เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วัตถุประสงค์
 • เพื่ออุปโภคบริโภคส่วนบุคคล และเสริมสภาพคล่องในชีวิตประจำวัน
วงเงินสินเชื่อ
 • ขั้นต่ำ 100,000บาท สูงสุด  5,000,000 บาท
หลักประกัน
 • บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้า ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศและห้องชุดในอาคาร ซึ่งหลักประกันต้องเป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้น
ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • 3-15 ปี
อัตราราคาขาย/อัตรากำไรผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)
 • อัตราราคาขายหรืออัตรากำไรสูงสุด สำหรับสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคแบบมีหลักประกัน =18% ต่อปี
 • อัตรากำไรผ่อนชำระ(หลังหักส่วนลด)สินเชื่อวงเงินอเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน
 
 
 
 
 
ระยะเวลา
กรณีทำประกันตะกาฟุล
(วงเงินคุ้มครองสินเชื่อ)
กรณีไม่ทำประกันตะกาฟุล
(วงเงินคุ้มครองสินเชื่อ)
แบบที่ 1
ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 10 ปี หรือตามสัญญา
แบบที่ 2
ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ 5 ปี หรือตามสัญญา
 
แบบที่ 1
 
แบบที่ 2
ปีที่ 1
เดือนที่ 1-3
3.25%
3.75%
4.25%
SPRL-3.75%
เดือนที่ 4-12
SPRL-0.75%
SPRL-0.75%
SPRL-0.75%
SPRL-0.50%
ปีที่ 2
SPRL
SPRL
SPRL
SPRL
ปีที่ 3 เป็นต้นไป
SPRL+0.25%
SPRL+0.25%
SPRL+0.50%
SPRL+0.50%
หมายเหตุ:SPRL เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา ร้อยละ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ขั้นต่ำ500บาท สูงสุดไม่เกิน  2,000 บาท
 • ค่าประเมินหลักประกัน ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าอากรแสตมป์ ตามประกาศธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศธนาคาร
 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 •  มีสัญชาติไทย
 • อายุผู้ขอสินเชื่อเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ
 • กรณีผู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 60 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพเฉพาะไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวไม่เกิน 70 ปี
 • รายได้ กรณีทำงานประจำรายได้ขั้นต่ำ  15,000 บาท ขึ้นไป/เดือน กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท/เดือน
 • อายุ กรณีทำงานประจำต้องมีอายุงานอยู่ ณ ปัจจุบัน ขั้นต่ำ 2 ปี กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอายุงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ขอสินเชื่อที่มีประวัติทางการเงินที่ดี
 เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร