ระบบงาน e-Studentloan (กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา) ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Studentloan

 

  

 

 

 

               กยศ.เปิดบริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และธนาคารอื่นๆ
วันนี้สะดวกมากขึ้น สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สามารถพิมพ์รหัสการรับชำระเงิน (Barcode)ได้ที่หน้า Website    กองทุนฯเมนูตรวจสอบยอดหนี้ และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางได้ ดังนี้

  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • ไปรษณีย์ไทย
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ธนาคารที่กองทุนกำหนด

 

โดยผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา
“http://www.e-studentloan.ibank.com/ESLLogin.do”

หมายเหตุ
- การพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่ใช่ "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถพิมพ์ Barcode ได้
- จำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้  (10 บาท) และค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชำระ  (อีก 10 บาท) ตามอัตราที่หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บ แล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือไปลดยอดหนี้
- ท่านสามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ