ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ 022/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอกฯ • เจ้าหน้าที่ บริการลูกค้า ประจำ สาขามีนบุรี  

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

   

  •  งานบริการลูกค้า   (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ) 
  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
                 - บริการฝาก – ถอนเงิน
                 - บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 - บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 - การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
   
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  Qualifications:

     

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
   
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   
   
   
   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขาปทุมธานี 

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

    ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   
   
  งานบริการลูกค้า
   
  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ 
  • งานบริการฝาก – ถอนเงิน/ บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/ การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  Qualifications:

    

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
   
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   
   
   
   
  Apply Now
 • IT Security 

  - 3 positions

   

  Responsibilities:

  • จัดทำ/วิเคราะห์ กำกับนโยบาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล รวมทั้งสร้างมาตรฐานการทำงานของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จัดทำ/วิเคราะห์ กำกับหลักเกณฑ์ของการพัฒนา Secured System/Software Development Life Cycle (SSDLC) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ Security Baseline Standard และ IT Configuration Baseline 
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการสิทธิ์ระดับสูงสุดของระบบเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเครื่องแม่ข่าย (security operation center)
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ Security Device
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ Centralize Log และ SIEM
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้านความปลอดภัย (MDM/EMM/UEM)
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการ DLP
  • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response)
  • ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก
  • ให้ความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์แก่พนักงานและผู้บริหารของธนาคาร
  • สอบทาน และรายงานประเด็นปัญหาที่เกิดจากช่องโหว่และนำไปสู่ความเสี่ยงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ เพื่อการป้องกันแก้ไขกระบวนการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
  • จัดทำรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังภัยคุกคามและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ให้ผู้บริหารกลุ่มงาน/สายงานจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ รวมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ดำเนินการ เป็นต้น
   
   
   
   

  Qualifications:

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ 3-8 ปี ในด้านบริหารคุณภาพและความปลอดภัยสารสนเทศ การดูแลระบบ Network/Server หรืองานที่เกี่ยวข้อง 
  • หากมีใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT Security เช่น ITIL,CompTIA Sec+,CompTIA Network+,ISO/IEC 27001:2013,COBIT 5, SSCP, CISM, EC-Council Cerified Ethical Hacker (CEH), EC-Council Licensed Penetration Tester (LPT) Master, Certified Mobile and Web Application Penetration Tester (CMWAPT), Global Information Assurance Certification Penetration Tester (GPEN), Offensive Security Certified Professional (OSCP)  หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี    
   
   
   
   
   
   
   
   
  Apply Now
 • IT Programmer  

  - 2 positions

   

  Responsibilities:

  • วิเคราะห์ระบบงานที่ได้รับมอบหมาย สรุปและสำรวจประเด็นความต้องการทางธุรกิจขององค์กร โดยประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้  ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 
  • วิเคราะห์ด้านความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน ถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลังแนวทางปฏิบัติงานและเงื่อนไขการทำงานในแต่ละกระบวนการ 
  • วิเคราะห์ระบบงาน วิเคราะห์ละกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ได้แก่ Functional Design Specification Document ซึ่งประกอบด้วย UML Diagram,System Desgn, Interface  Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ 
  • ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในส่วนโปรแกรมต้นแบบ (Prototype) เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามข้อกำหนดการพัฒนาระบบงาน 
  • สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และกำหนดพารามิเตอร์ รวมถึงดูแลระบบงานต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง 
  • มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ (Project) ต่างๆ ขององค์การ เช่น Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานภายในองค์กร 

   

   

   

  Qualifications:

   

  •  เพศชาย-หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี 
  •  ปริญญาตรี / โท   สาขาคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์,ระบบงานคอมพิวเตอร์  2-5 ปี หากมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  •  มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น UNIX ,Windows Server ,Redhat , CentOS,  Ubuntu, Fedora, AsianUX ทั้งนี้สามารถเขียน Shell Sript หรือ Bat File เพื่อทำงานร่วมกันระบบปฏิบัติการได้ 
  •  มีความรู้ด้านภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น Java, Visual Basic, C, C++ ,C#, Powerbuilder,Python, PHP, Perl, Ruby  เป็นต้น และสามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบเชิงวัตถุ (OOP) 
  • มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลรูปแบบ RDBMS เช่น MySQL , MS Sql, Oracle, Informix , Postgres SQL และสามารถเขียนคำสั่งเพื่อสืบค้น/ปรับปรุงข้อมูลได้ 
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน 
  • มีทักษะการใช้ Misrosoft Office : Word, Excel ,Power point , Access 

   

   

   

  Apply Now
 • ผู้จัดการบริหารส่วนวางแผนกลยุทธ์สารสนเทศ  

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการขยายด้านธุรกิจขององค์กร 
  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตราฐานและสอดคล้องกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแล
  • จัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  • จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ 
  • ประสานความร่วมมือกับฝ่ายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์ในการจัดทำโครงการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ 
  • บริหารจัดการ กำกับ ดูแล ติดตาม ควบคุม สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และผ่านงานบริหาร ไม่น้อยกว่า 6 ปี  
  • มีทักษะในการจัดทำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทส และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
  Apply Now
 • ผู้จัดการบริหารส่วน ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส กลุ่มงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการอิเล็กทรนิกส์ 

  - หลายอัตรา positions

  ปัจจุบัน ธอท.อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจและจะต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโยีสารสนเทศ จึงมีความต้องการผู้ร่วมงานที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  Responsibilities:

  • ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตราฐานและสอดคล้องกับหน่วยงานภายนอกที่กำกับดูแล
  • ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อการขยายด้านธุรกิจขององค์กร 
  • จัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  • จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ 
  • ประสานความร่วมมือกับฝ่ายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์ในการจัดทำโครงการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำ 
  • บริหารจัดการ กำกับ ดูแล ติดตาม ควบคุม สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานฯ และรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ รวมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ดำเนินการ เป็นต้น 
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,การจัดการคอมพิวเตอร์,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์จากธนาคารพาณิชย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
  • มีทักษะในการจัดทำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทส และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถจัดทำหนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงานได้
   
  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร 
   
  ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร
   
   
   
   
   
   
   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ประจำสำนักงานใหญ่)

  - 2 positions

    [13:05:2015]

  Responsibilities:

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  • ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
   - สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
   - สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
   - สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
  • ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

   

   

   

  Qualifications:

   
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง     - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี                                                                                                             
    - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
    - เจ้าหน้าที่   ต้องมีประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี  
  • มีทักษะมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง Security ชอบศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอ
  • ถ้าได้วุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ IT Security หรือ IT Audit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

   

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ .... คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขาระยอง 

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

    ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   
   

  งานบริการลูกค้า

   
  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ 
  •  งานบริการฝาก – ถอนเงิน/ บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/ การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  •  นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

   

   

  Qualifications:

   

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
   
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   
   
   
   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 

  - 1 positions

  การสรรหาบุคลากรของธนาคาร ตามประกาศธนาคารที่ 022/256 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร  

  Responsibilities:

   

    ***  ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ  ***

   
   
  งานบริการลูกค้า
   
  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ 
  •  งานบริการฝาก – ถอนเงิน/ บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ/บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท/ การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
  •  นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  Qualifications:

   

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  •  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  •  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
   
   
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   
   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ ธุรกิจและการตลาด ประจำสาขาบางแสน

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   
  งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ) 

  •  ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

   

   

   

   

   
   

  Qualifications:

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
    
    
    
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส   ประจำสาขาหัวหิน   

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   

  •  งานบริการลูกค้า   (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ) 
  •  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
                 - บริการฝาก – ถอนเงิน
                 - บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 - บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 - การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 
   
  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

  Qualifications:

   

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   
   
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182
   
   
   
   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจและการตลาด ประจำ สาขาชนเกษม สุราษฎร์ธานี 

  - 1 positions

   

  Responsibilities:

   งานธุรกิจและการตลาด  (ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้สมัครที่มีที่อยู่/ภูมิลำเนาที่ประกาศ) 

  •  ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

   

   

  Qualifications:

   

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ประสบการณ์ 0-3 ปี และ ระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี 
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    
    
    
    
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร โทร.02-650-6999 ต่อ 7182

   

   

  Apply Now
 • สมัครงาน online กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  - positions

    [06:05:2014]

  Responsibilities:

  >>>  ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ 022/2562  เรื่อง  หลักเกณฑการรับสมัครบุคคลภายนอกฯ   

   

   

  • ควรกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่อง
  • ระบุเบอร์โทรศัพท์ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารฯสามารถติดต่อได้ทันที
  • ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีประสงค์จะแนบรูปถ่าย กรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

   


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  คุณภัทรกร  โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

   

   

  Qualifications:

   

  Apply Now