• เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารสาขา   ประจำสาขาเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 

  - 2 positions

   

  Responsibilities:

   งานบริการลูกค้า

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น บริการฝาก – ถอนเงิน,บริการเงินโอนและเรียกเก็บในประเทศ บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท, การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 

  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ

  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

  งานธุรกิจและการตลาด

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร

  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ

  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่

  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา

  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  Qualifications:

   

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                    มีประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน

                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ประสบการณ์ 0-3 ปี

                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

                    -  ตำแหน่ง ผู้ช้วยผู้จัดการสาขา ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป 

   

  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ

  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้

  • หากเป็นคนพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีและเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรกร  โทร.02-650-6999 ต่อ 7182 

   

   

   

   

   

   

   

   
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประจำสาขา ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,ยโสธร,สกลนคร,กาฬสินธุ์,อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,สุรินทร์ และสาขายูดีทาวน์ (อุดรธานี) 

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

   

  งานบริการลูกค้า

   

  • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น

                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค 

   

  • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

  งานธุรกิจและการตลาด

   

  • ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  • เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  • รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  • ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   

   

   

  Qualifications:

   

  • ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน

                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ประสบการณ์ 0-3 ปี
                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
                    -  ตำแหน่ง ผู้ช้วยผู้จัดการสาขา ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป 

   

  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  • หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัลลิกา โทร.02-650-6999 ต่อ 2304

   

   

   

   

   

   

   

   

  หมายเหตุ   ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน  

   

   

   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายประเมินราคา (ประจำสำนักงานใหญ่) 

  - 3 positions

   

  Responsibilities:

  - ดำเนินการตามกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สินหรือหลักประกัน และอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่มาจากการชำระหนี้หรือซื้อจากการขายทอดตลาด
  - ควบคุม ทนทวน ตรวจสอบ ความถูกต้อง และการรับรองการประเมินราคาของบริษัทภายนอก และผู้ประเมินราคาภายใน พร้อมจัดทำรายงานการประเมินราคาสรุปผลการสุ่มตรวจให้ฝ่ายงานตามกำหนด SLA ของงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
  - ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของ มูลค่าหลักประกัน, ผลกระทบทางกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักประกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สมาคมวิชาชีพหรือหน่วยงานที่กับกับดูแลผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน และสอดคล้องกับระเบียบและนโยบายธนาคาร
  - เป็นร่วมกับคณะอนุกรรมการการพิจารณาและอนุมัติ รับรองราคาประเมิน พร้อมให้ความเห็นประกอบการพิจารณา

  Qualifications:

  - การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาประเมินราคา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ประเมินชั้นวิสามัญ(ขึ้นไป)
  - มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มีทักษะในการเจรจาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ฝ่ายประเมินราคา (ประจำจังหวัดปัตตานี) 

  - 2 positions

   

  Responsibilities:

  • ดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานประจำปี ในระดับฝ่ายให้สอดคล้องตามเป้าหมายของฝ่าย แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร และแผนวิสาหกิจ โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณที่ได้รับ
  • ดำเนินการกำกับ วัดผล ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของฝ่าย รวมถึงการกำกับติดตามการปฏิบัติงานด้านการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การสนับสนุนการกำหนดและติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators)
  • ดำเนินการวางแนวทางการพัฒนากฏเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฝ่ายให้ทันสมัย ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานประจำปี
  • ประสานงานให้การสนับสนุน การแนะนำและให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  - การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาประเมินราคา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้ประเมินชั้นวิสามัญ(ขึ้นไป)
  - มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  - มีทักษะในการเจรจาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
  - หากมีภูมิลำเนาหรือที่อยู่จังหหวัดปัตตานี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
   

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ฝ่ายปฏิบัติการและบริการสารสนเทศ

  - หลายอัตรา positions

   

  Responsibilities:

  • รับผิดชอบและบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hardware Infrastructure ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
  • รับผิดชอบและบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Center) 
  • บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบงานธุรกิจและระบบงานพื้นฐาน (User Management) รวมทั้งการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Access rights and Security) ตามนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Policy) และตามการร้องขอผู้ใช้งาน
  • รับผิดชอบในการตั้งค่า Parameters ของระบบงานภายในธนาคารตามที่ได้รับการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลงานสิ้นวัน และบันทึกสถิติรวมทั้งรายงานของระบบงานต่าง ๆ ภายในธนาคารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องสมบูรณ์ตามขั้นตอนและชุดคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • รับผิดชอบการนำระบบงานขึ้นใช้งาน (Deployment) ตามการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • รับผิดชอบการสำรองข้อมูล (Back Up) และกู้ข้อมูล (Restore) ตามการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • บริหารจัดการสื่อบันทึกข้อมูลหมุนเวียนหรือสื่อบันทึกข้อมูลประเภทอื่น โดยจัดทำทะเบียนควบคุม การจัดเก็บ เบิกใช้ ตามการร้องขอ ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
  • เฝ้าระวัง ควบคุม ดูแล ติดตามปัญหาการทำงานของระบบงานต่าง ๆ บนหน้าจอ (Monitor) และดำเนินการรายงาน แก้ไขและแจ้งผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 0-3 ด้าน IT Operation,Technical Support,Programmer, หรือ Computer Admin 
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ 
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือนอกเวลาทำการได้ 
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการ  ฝ่ายกฎหมาย  

   

  - 3 อัตรา positions

    [03:11:2015]

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

   

  ส่วนดำเนินคดี / ส่วนดำเนินคดีพิเศษ

   

  • ดำเนินการที่เกี่ยวกับลูกหนี้ตามที่ฝ่ายกฎหมายกำหนดโดยรักษาสิทธิของธนาคารภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมาย
  • เร่งรัดทวงถาม บอกเลิกสัญญา บอกกล่าวบังคับจำนอง บังคับจำนำ กับบรรดาลูกหนี้ และ/หรือผู้ซึ่งตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิเรียกร้องของธนาคาร
  • ดำเนินกระบวนพิจารณาในการฟ้องคดีแพ่ง  และดำเนินการควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอก ที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
  • ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีสบัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

  ส่วนบังคับคดี 

  • ดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีล้มละลาย รวมถึงการยื่นคำร้อง และคัดค้านในคดีขัดทรัพย์ คดีบุริมสิทธิ คดีขอกันส่วน คดีเฉลี่ยทรัพย์ คดีขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการ
  • ดำเนินการในการสืบทรัพย์  บังคับคดีคดี ดูแลการขายทอดตลาด และกระบวนการทั้งหมดในชั้นบังคับคดีของลูกหนี้ธนาคาร
  • ดำเนินการควบคุม ติดตาม การจัดจ้างและการดำเนินคดีของสำนักงานทนายความภายนอกที่ดำเนินคดีแทนธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฏ ระเบียบ และข้อบังคับของธนาคาร
  • ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายในด้านวิธีส บัญญัติ และแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี พร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำสาขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

   

   

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชานิติศาสตร์
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ -เจ้าหน้าที่อาวุโส ประสบการณ์ 3-5 ปี
  • ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ    ประสบการณ์ 8 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และการเป็นทนายจำเลย  หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
  • มีประสบการณ์ในการว่าความ  5 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับคดี การสืบทรัพย์ ดูแลการขายทอดตลาด รวมถึงการควมคุมสำนักงานทนายภายนอก หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

   

   

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณภัทรกร ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

   

  Apply Now
 • ผู้จัดการบริหารส่วน   ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

   

  - 1 อัตรา positions

   

  Responsibilities:

   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีของส่วนงาน กำหนดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องแผนงานประจำปีของฝ่าย
  • บริหารจัดการการปฏิบัติงานตรวจสอบสารสนเทศ  ในด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้ การสอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย  การสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  การสอบทานความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงการติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ฯ
  • บริหารจัดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน กฏเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน  ปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • บริหารจัดการให้บริการสนับสนุน ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารส่วน   ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

  - 4 positions

    [13:05:2015]

  Responsibilities:

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบ สอบทานและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน Hadrware และ Software ดังนี้
   - สอบทานนโยบายการรักษาความปลอดภัย
   - สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
   - สอบทานความพร้อมในการใช้งาน
  • จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหารของธนาคาร
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
  • ออกแบบ พัฒนาค้นคว้าและปรับปรุงโปรแกรมงานตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  Qualifications:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรื่อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ตามระดับตำแหน่งตำแหน่ง
   - ผู้ช่วยผู้จัดการ    ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี
   - เจ้าหน้าที่อาวุโส  ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
   - เจ้าหน้าที่   ประสบการณ์น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   มีความอดทนสูงและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณมารยาท ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   โทร.0-2650-6999 ต่อ 7069

  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน  Programmer ฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

  - 3 positions

   

  Responsibilities:

  • ดำเนินการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย สำรวจประเด็นและสรุปความต้องการทางธุรกิจขององค์กร
  • ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการระบบงานธุรกิจกับผู้ใช้งาน กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามลำดับ แนวทางปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการทำงาน
  • ดำเนินการวิเคราะห์ระบบงานและกำหนดฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ ในส่วนของรายงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วย UML Diagram, System Design, Interface Design เป็นต้น ให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ
  • ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบในการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบ (Prototype)  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นเพื่อใช้งานภายในองค์กรตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม และตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  Qualifications:

  • คุณวุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือ  สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ เหมาะสมตามระดับตำแหน่ง 
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น  UNIX, Windows Server, Redhat, CentOS, Ubuntu, Fedora, AsianUX เป็นต้น สามารถเขียน Shell Script หรือ Batch File เพื่อทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้
  • มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา ในรายการต่อไปนี้ Java, Visual Basic, C, C++, C#, Powerbuilder, Python, PHP หรือ Ruby และสามารถเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ได้
  • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลแบบ RDBMS เช่น MySQL, MS Sql, Oracle, Informix, PostgresSQL  เป็นต้น และสามารถเขียนคำสั่งเพื่อสืบค้น และปรับปรุงข้อมูลได้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel , Access และ Powerpoint
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  การติดต่อสื่อสารประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Apply Now
 • เจ้าหน้าที่  ประจำสาขา สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รับเฉพาะจบใหม่)

  - หลายอัตรา positions

    [24:07:2017]

  Responsibilities:

  งานบริการลูกค้า

   

  ต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าผู้มาติดต่อ เช่น
                 บริการฝาก – ถอนเงิน
                 บริการเงินโอน และเรียกเก็บในประเทศ
                 บริการรับเปิดบัญชีทุกประเภท
                 การบริหารเงินสด, การขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ, ดราฟต์ แคชเชียร์เซ็ค

   

  นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

  หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

   

   

  งานธุรกิจและการตลาด

   

  ปฏิบัติงานด้านการตลาด ให้บริการสินเชื่อ ,บริการด้านเงินฝาก และบริการทางการเงินต่างๆของธนาคาร
  เสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าผู้มาติดต่อ
  รักษาฐานลูกค้ารายเก่า, ขยายฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่
  จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด เงินฝาก สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
  ควบคุม ป้องกัน ติดตามหนี้ NPF ของสาขา
  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  ศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์
  ประสบการณ์จากธนาคารและสถาบันการเงิน 
                    -  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  ประสบการณ์ 0-3 ปี
                   

  บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี  รักงานบริการ
  สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์  และสามารถเข้างานเป็นกะได้
  หากเป็นคนพื้นที่และเป็นคนมุสลิมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมัลลิกา โทร.02-650-6999 ต่อ 2304

   

   

   

  หมายเหตุ   ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน 

   

  Qualifications:

  Apply Now
 • สมัครงาน online กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  - positions

    [06:05:2014]

  Responsibilities:

  ระเบียบการกรอกใบสมัครงาน online 

   

  • ควรกรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่อง
  • ระบุเบอร์โทรศัพท์ ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ธนาคารฯสามารถติดต่อได้ทันที
  • ควรระบุเงินเดือนที่ต้องการเพื่อประกอบการพิจารณา
  • กรณีประสงค์จะแนบรูปถ่าย กรุณา Attach File รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เพื่อประโยชน์ของท่านในการพิจารณาตำแหน่งงาน

   


       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ส่วนสรรหาและว่าจ้าง ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  คุณภัทรกร  โทร.0-2650-6999 ต่อ 7182

   

   

   

  Qualifications:

  Apply Now