ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

จ้างติดตั้งและบริการบำรุงรักษา Software Licenses Anti Virus : 04:12:2019 ดาวน์โหลด
จ้างรื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 14 ห้อง 1409 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 29:11:2019 ดาวน์โหลด
จ้างผู้รับเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงานชั้น 12 ห้อง1209 และชั้น 15 ห้อง 1512 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก โดยวิธีเฉาะเจาะจง : 26:11:2019 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 26:11:2019 ดาวน์โหลด
จ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้นที่สำหรับโครงการย้ายที่ทำการสำนักงานเขตเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 25:11:2019 ดาวน์โหลด
จัดซื้อ Software Privileged Access Management : 08:11:2019 ดาวน์โหลด
จ้างรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 25:10:2019 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดทำห้องทดสอบระบบงาน (UAT ROOM) และห้องประชุมชั้น 20 ของฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 25:10:2019 ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนโครงเหล็ก และป้ายชื่อธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 25:10:2019 ดาวน์โหลด
จ้างบริการบริษัทจัดหาพนักงาน Outsourcing โครงการคัดแยกและจัดเก็บเอกสารสำคัญกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 25:10:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 6