ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

ประกาศจัดซื้อระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN)ทดแทนระบบเดิม : 01:10:2019 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาแม่สอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 05:08:2019 ดาวน์โหลด
จัดซื้อ License Windows Server 2019 : 30:07:2019 ดาวน์โหลด
จ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก : 11:07:2019 ดาวน์โหลด
จัดจ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานสาขาพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 19:06:2019 ดาวน์โหลด
จัดจ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 12 ห้อง 1211 และชั้น 14 ห้อง 1406 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 19:06:2019 ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 12:06:2019 ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ห้องฝึกอบรม ๑ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 12:06:2019 ดาวน์โหลด
การจัดจ้างใชเบริการช่อทางการรับรู้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ CDD gateway ประจำปี 2562 : 12:06:2019 ดาวน์โหลด
การจัดจ้างแก้ไขปรับปรุงงาน SAP HRMS ในการเพิ่ม Wage Types 4 WT โดยไม่นำมาคำนวณเป็นรายได้ ภาษีเงินได้ มาตรา 42 (17) : 12:06:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 5