สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน/ประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 : 08:11:2019 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 : 08:10:2019 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 : 09:09:2019 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 : 08:08:2019 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2562 : 10:07:2019 ดาวน์โหลด
สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 : 21:06:2019 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 : 12:06:2019 ดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 : 10:05:2019 ดาวน์โหลด
การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 : 10:04:2019 ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 : 06:03:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 3