ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ (พื้นที่) บูธในงานมหกรรมการเงิน ประจำปี 2563 (Money Expo) ใน 2 จังหวัด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 10 และ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 20 โดยวิธีพิเศษ : 17:02:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 17:02:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) : 11:02:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) : 31:01:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center จำนวน 5 อัตรา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 20:01:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการจัดจ้างบริการเติมเงินสด ดูแลเงินสด การซ่อมบำรุงขั้นต้น เครื่องถอนเงิน อัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ในเขตภูมิภาคและ ปริมณฑล จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ : 17:01:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ เพื่อทดแทนในระบบหลักธนาคารฯ (Core Banking System : CBS) โดยวิธีพิเศษ : 17:01:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขากาฬสินธุ์ โดยวิธีพิเศษ : 15:01:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานแม่สอด โดยวิธีพิเศษ : 10:01:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสอราคา การจัดซื้อชั่วโมงการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ Corpus จำนวน 400 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 09:01:2020 ดาวน์โหลด
Page 1 of 1
  • 1