ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 09:17:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอน ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 14 ห้อง 1409 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 19:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงาน Customer Reward System,Transaction Management System,Signature Verification System สำหรับปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 19:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่และสำนักอโศก ชั้น G,11,12,14,15,17,18 และชั้น 23 โดยวิธีพิเศษ : 19:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบราคาจัดจ้างงานบริการวงจรข้อมูลสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network) โดยวิธีสอบราคา : 15:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2563 โดยวิธีสอบราคา : 14:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้รับเหมา รื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๒ ห้อง ๑๒๐๙ และชั้น ๑๕ ห้อง ๑๕๑๒ อาคารคิวเฮ้าส์ ฮโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 12:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการจัดจ้างการใช้บริการระบบงาน SWIFT ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์รอง ปี 2563 : 12:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผลการจัดจ้างการใช้บริการระบบงาน SWIFT (Grobal Reach Gateway) ปี 2563 โดยวิธีพิเศษ : 12:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาดบรรจุ ๑๘.๙ ลิตร ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 12:11:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 11