ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงาน Outsourcing เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center จำนวน 7 อัตรา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) : 15:11:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดจ้างเช่าบริการวงจรข้อมูลสื่อสารและความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา : 13:11:2018 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ประจำส่วนกลางสำนักงานเขตเชียงใหม่ ประจำส่วนกลางสำนักงานเขตสุราษฏร์ธานี ประจำส่วนกลางสำนักงานเขตสงขลา และประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๒๑ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 12:11:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ทดแทนในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยวิธีสอบราคา : 07:11:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างการแก้ไขปรับปรุงระบบงาน SAP HRM เพื่อการจัดสรรค่านายหน้าของพนักงานที่ธนาคารได้รับจากบริษัทประกัน (จากการแนะนำทำประกัน) โดยจะจัดสรรจ่ายค่านายหน้าให้กับพนักงานธนาคารผ่านการจ่ายเงินเดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) : 07:11:2018 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน ๓๓ อัตรา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 31:10:2018 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 1 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 อัตรา รวม 5 อัตรา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 31:10:2018 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 31:10:2018 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน ๓๓ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 31:10:2018 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างบริษัทจัดหาพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 16 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 อัตรา รวม 42 อัตรา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 31:10:2018 ดาวน์โหลด
Page 1 of 3