ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจัดจ้างระบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน ( Collateral Appraisal System : CAS) โดยวิธีสอบราคา : 20:09:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศจัดจ้างผลิตและออกแบบงานปฏิทินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 : 22:08:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Software Privileged Access Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) : 08:08:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN) ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) : 07:08:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จัดจ้างงานพัฒนาระบบงานเว็บไซต์ธนาคาร ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 06:06:2019 ดาวน์โหลด
จัดซื้อแพ็คเก็จเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 โดยวิธีสอบราคา : 15:05:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Process) โดยวิธีสอบราคา : 24:04:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24:04:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24:04:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานผลิตน้ำดื่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสรรน้ำดื่มให้กับสำนักงานทั่วประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 17:04:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 2
  • 1
  • |
  • 2