ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 20:03:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) : 06:03:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดจ้างออกแบบและตกแต่งบูธธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 โดยวิธีสอบราคา : 28:01:2020 ดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างบริการจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center Agent จำนวน 5 อัตรา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) : 02:01:2020 ดาวน์โหลด
Page 1 of 1
  • 1