ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องโทรสาร จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 18:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒๕ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 07:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ประจำธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 04:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อ กรมธรรม์ ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2563 โดยวิธีสอบราคา : 24:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่และทำความสะอาดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และขยะติดเชื้อ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 21:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) : 17:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดจ้างงานบริการวงจรข้อมูลสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network) โดยวิธีสอบราคา : 11:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) : 10:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้นที่สำหรับโครงการย้ายที่ทำการสำนักงานเขตเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 09:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งและบริการบำรุงรักษา Software Licenses Anti Virus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) : 03:10:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 3