ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องจัดซื้อแพ็คเก็จเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 โดยวิธีสอบราคา : 06:14:2018 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2561 : 05:09:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : 02:07:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาการจัดจ้างดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในระบบงาน SWIFT ( Upgrade New Version 7.2) โดยวิธีสอบราคา : 18:06:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อลงโฆษณาประการสรรหาผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (โดยวิธรเฉพาะเจาะจง) : 07:06:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแปลงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560, 31 ธันวาคม 2560, 31 มีนาคม 2561 และ 30 มิถุนายน 2561 (สอบทานแล้ว) ภาษาอังกฤษ : 05:03:2018 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์(StarCat Software) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding : 15:02:2018 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ ตกแต่ง และดูแลกิจกรรมบูธของธนาคารงานมหกรรมการเงิน ๒๕๖๑ (Money Expo ๒๐๑๘) : 24:01:2018 ดาวน์โหลด
Page 1 of 1
  • 1