ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่และทำความสะอาดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และขยะติดเชื้อ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 21:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) : 17:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดจ้างงานบริการวงจรข้อมูลสื่อสารคอมพิวเตอร์ (Network) โดยวิธีสอบราคา : 11:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) : 10:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างผู้รับเหมาเข้าดำเนินการปรับปรุง-ซ่อมแซมพื้นที่สำหรับโครงการย้ายที่ทำการสำนักงานเขตเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 09:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งและบริการบำรุงรักษา Software Licenses Anti Virus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) : 03:10:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดจ้างระบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน ( Collateral Appraisal System : CAS) โดยวิธีสอบราคา : 20:09:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศจัดจ้างผลิตและออกแบบงานปฏิทินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 : 22:08:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ Software Privileged Access Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) : 08:08:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN) ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) : 07:08:2019 ดาวน์โหลด
Page 2 of 4