ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อแพ็คเก็จเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 โดยวิธีสอบราคา : 15:05:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Credit Approval Process) โดยวิธีสอบราคา : 24:04:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24:04:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 24:04:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานผลิตน้ำดื่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อจัดสรรน้ำดื่มให้กับสำนักงานทั่วประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 17:04:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างงานผลิตน้ำดื่มธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 22:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างจัดทำหลังคา และปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 20:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระบบ CBS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) : 08:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างงานเช่าใช้บริการระบบ E - Mail ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding) : 08:03:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding : 27:02:2019 ดาวน์โหลด
Page 2 of 3