ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน ๖ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 27:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง Call Center จำนวน 7 อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 27:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานใหญ่อาคารคิวเฮ้าส์อโศก และศูนย์ฝึกอบรมรามคำแหง ๘๗ จำนวน ๒๐ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรับ - ส่งเอกสารและเช็คเคลียริ่ง (Messenger) ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก จำนวน ๑๒ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องปฐมพยาบาล ชั้น ๑๗ อาคารสำนักงานใหญ่ และค่าทำความสะอาดผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่มและขยะติดเชื้อ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 26:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ฝึกอบรมรามคำแหง ๘๗ จำนวน ๒ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ : 22:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องโทรสาร จำนวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 18:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒๕ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 07:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ประจำธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : 04:11:2019 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อ กรมธรรม์ ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม ประจำปี 2563 โดยวิธีสอบราคา : 24:10:2019 ดาวน์โหลด
Page 1 of 4