แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มคำขอสำหรับลูกค้า Download
แบบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะธุรกรรมตั้งแต่ 50,000 USD หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด) Download
APPLICATION FOR STANDBY LETTER OF CREDIT/INTERNATIONAL BANK GUARANTEE (SBLC) Download
ใบคำขอทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ APPLICATION FOR FOREIGN CURRENCY TRANSACTION Download
คำขอขายตั๋วเงิน FCP และ OFBC Download
CERTIFICATE OF FINANCIAL ACCOUNT Download
แบบ ปปง.1-01 (สำหรับธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป) Download
แบบ ปปง.1-02 (สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป) Download
APPLICATION FOR TRANSFER OF DOCUMENT CREDIT Download
APPLICATION FOR NEGOTIATION OF EXPORT/DOMESTIC BILLS DRAWN UNDER LC OF DLC Download
APPLICATION FOR COLLECTION/INSTRUCTION FOR NEGOTIATION/DISCOUNT OF EXPORT BILL Download
APPLCATION OF DOCUMENTARY CREDIT (LC) Download
สัญญา TRUST RECEIPT Download
APPLICATION FOR OPEN DLC Download
APPLICATION FOR AMEND DLC Download
APPLICATION FOR SHIPPING GUARANTEE Download
APPLICATION FOR AMENDMENT/CANCELLATION OF DOCUMENT CREDIT Download
ใบคำขอให้ธนาคารออก LETTER OF CREDIT ภายในประเทศ (DLC) Download
Page 1 of 1
  • 1